Hřiště

Hřiště je ve vlastnictví obce Závišice, která zajišťuje jeho provoz a údržbu. Hřiště je veřejně přístupné všem zájemců z řad členů TJ i ostatním občanům.
V případě zájmu o využití pro organizované skupiny kontaktujte správce hřiště p. Dušana Kelnara , tel. 604142340

 

T J   Z  Á  V I  Š I  C E
N Á V Š T Ě V N Í     Ř Á D   H Ř I Š T Ě
Vážení návštěvníci,
toto hřiště je veřejně přístupné a slouží ke sportovnímu vyžití členů TJ Závišice a
občanů obce Závišice
Provozní doba :  pondělí – neděle od 9.00 do 20.00 hod.
 sobota – neděle od 9.00 do 18.00 hod.
Návštěvník je povinen :
respektovat návštěvní řád hřiště
dodržovat čistotu a pořádek
chovat se slušně a ukázněně, po dobu svého pobytu nerušit zbytečným
hlukem obyvatele v okolních domech
dodržovat provozní dobu
využívat ke sportovní činnosti přednostně hřiště č. 2, hřiště č. 1 pouze
po dohodě s provozovatelem
Na hřišti platí zákaz :
poškozování a znečišťování prostor,vybavení hřiště,oplocení a okolních prostor
( v případě úmyslného poškození nebo zničení bude vymáhána náhrada škody)
vstupu osob,které  nejsou členy TJ Závišice ani  občany obce Závišice,
( vstup těchto osob je povolen pouze po dohodě s provozovatelem )
zákaz průchodu přes hřiště
zákaz jízdy na jízdních kolech a motocyklech
Odpovědnost za škody :
návštěvník využívá hřiště dobrovolně a na vlastní nebezpečí
TJ Závišice neodpovídá za škody způsobené návštěvníkům za dobu
pobytu v areálu hřiště
Děkujeme Vám, že tento návštěvní řád dodržujete.
Provozovatel hřiště :
TJ Závišice, občanské sdružení
Důležitá telefonní čísla :
Hasiči Záchranná Policie Tísňové
služba volání
150 155 158 112