Tenisový kurt

Tenisový kurt je ve vlastnictví TJ Závišice, zájemci o rekreační tenis využívají kurt podle rozpisu hodin, který se zpracovává vždy před tenisovou sezónou (obvykle v měsíci dubnu až v květnu ).

Tenisový kurt je určen k využití přednostně pro členy TJ. V případě zájmu o tenis kontaktujte :

Mojmír Pala
Tel: +420 604 250 225

TJ Závišice si vyhrazuje právo na změnu rozpisu v průběhu sezóny

Návštěvní řád tenisového kurtu

Tenisový kurt lze využívat v hodinách daných rozpisem využití tenisového kurtu. V ostatních hodinách pouze po dohodě s majitelem kurtu TJ Závišice, z.s.

  1. Kurt musí být pře zahájením hry mokrý, v případě suchého a teplého počasí je nutné kurt nakropit. Kurty kropte hadicí ve sklonu minimálně 45° směrem vzhůru tak, aby voda dopadala z výšky na kurt. V opačném případě dochází k poškození povrchu. V případě horkého počasí je nutné kurt nakropit i v průběhu hry ( podle stavu povrchu ).
  2. Vstup na kurt je povolen pouze v tenisové obuvi. V trekingové nebo jiné obuvi s hrubou podrážkou je vstup na kurt zakázán !
  3. Po skončení hry je návštěvník povinen:

srovnat nerovnosti deskou (zejména v prostoru základní čáry).

zatáhnout kurt sítí tak, že se  upraví nejdříve prostor hřiště a potom prostor okolí. Zabrání se tak vnášení nečistot,kamenů apod. do hrací plochy

kurt nakropit výše uvedeným způsobem

  1. Dodržujte dobu hry danou rozpisem !
  2. Ceník využití tenisových kurtů :

       Člen TJ :                                       300,- Kč/ rok

       Nečlenové TJ – celý kurt :             60,- Kč/ hodinu

V případě hry člen – nečlen platí osoba, která není                  členem TJ  30,- Kč / hodinu. Poplatky od nečlenů vybírá osoba,která zapůjčila klíč, popřípadě která je uvedena v rozpisu.Poplatky se odvádějí do pokladny TJ. Ostatní ceny za využití kurtu  dohodou.

  1. Při odchodu kurt uzamkněte.
  2. Kurt využívá na každá osoba na vlastní nebezpečí, provozovatel neodpovídá za škody způsobené na zdraví a majetku návštěvníků po dobu pobytu na kurtu

 

                                                             TJ  Závišice z.s.