Fotbalová přípravka

Fotbalová přípravka je určena pro dívky a chlapce navštěvující 1. stupeň základní školy ( děti předškolního věku a 2. stupně základní školy se mohou přihlásit na tréninky TJ Rybí).
Tréninky probíhají v zimních měsících (a za nepříznivého počasí) v tělocvičně základní školy, v letních měsících na venkovním hřišti v těchto dnech:
úterý: 16.15 – 18.00 hodin
pátek: 17.00 – 18.30 hodin
trenéři:
Martin Oborný, Jakub Krpec
kontakt: Martin Oborný
tel.: 724 061 152
e-mail: martin.oborny@seznam.cz