POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

výbor TJ Závišice z.s. svolává všechny členy TJ Závišice na mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat v pátek 17.3.2017 v 18.00 v restauraci Bowling Závišice

program: Prodej pozemků TJ ( hřiště ) obci za účelem vybudování sportovního areálu

Program:

  1. Zahájení valné hromady, volba zapisovatele a ověřovatelů.
  1. Schválení programu mimořádné valné hromady
  1. Prodej pozemků TJ ( hřiště ) obci za účelem vybudování sportovního areálu
  1. Návrh usnesení
  1. Diskuze
  1. Závěr