dotační program MŠMT – 2017

podle rozhodnutí  MŠMT:  502017_8_0190 , jsme dostali  neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu české republiky na rok 2017 , Program VIII ( organizace sportu ve sportovních klubech , podpora sportování mládeže ) ve výši  78 000,- ,

Obdržená částka bude použita pro organizaci sportu v našich klubech , kde sdružujeme mládež :   oddíl Judo a oddíl mladých  fotbalistů , podpořena bude i letní prázdninová tenis. škola pro děti