Pozvánka na výroční valnou hromadu – 2024

výkonný výbor TJ Závišice z.s.  svolává  všechny členy TJ Závišice na

výroční valnou hromadu

která se bude konat v pátek 12.4.2024 v 19.00

v restauraci U Kremlů

Program:

  1. Zahájení valné hromady,
  2. Volba zapisovatele, mandátní komise a ověřovatelů zápisu.
  3. Odsouhlasení programu
  4. Zpráva předsedy za rok 2023
  5. Zpráva pokladníka o hospodaření a stavu členské základny za roky 2023
  6. Volba výkonného výboru a předsedy na další volební období  2024-2028
  7. Usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr