Pozvánka na výroční valnou hromadu

výbor TJ Závišice z.s.  svolává  všechny členy TJ Závišice na

výroční valnou hromadu

která se bude konat v pátek  12.4.2019 v 18.00 v restauraci Bowling Závišice

Program:

  1. Zahájení valné hromady, volba zapisovatele a ověřovatelů.
  2. Odsouhlašení programu
  3. Zpráva předsedy za rok 2018
  4. Zpráva pokladníka o hospodaření a stavu členské základny
  5. Usnesení
  6. Diskuze
  7. Závěr