Závišický pohár 2018

ZÁVIŠICKÝ POHÁR

                                                     ROZPIS

 

Všeobecná ustanovení

Pořadatel              :        Oddíl JUDO TJ Závišice

Datum                  :        neděle 17. června 2018

Místo                   :        tělocvična ZŠ Závišice, vchod od kostela

Ředitel soutěže     :        Libor Kahánek

Hlavní rozhodčí   :        Roman Chobot

Rozhodčí             :        frekventanti kurzu rozhodčích

Startovné              :        150,- Kč za každého startujícího

Úhrady                 :        soutěžící startují na vlastní náklady

Informace             :        Libor Kahánek, tel. 607 22 44 94

Přihlášky              :        na místě u hl. rozhodčího

 

Technická ustanovení

 

Předpis                 :        soutěž proběhne dle platných pravidel JUDO a SŘJ a tohoto rozpisu

Startují                 :        benjamínci – ročník nar. 2008 – 2009 , mini – ročník nar. 2010 a mladší v hmotnostních kategoriích dle SŘ čl. 15.2

Systém                 :        určí hlavní rozhodčí dle počtu účastníků v hmotnost. kategoriích

Časový pořad       :        neděle 17. 6. 2018

8.30  –   9.30  vážení

9.30  –  10.30  losování

10.30  –  zahájení soutěže

Námitky               :        lze podat podle SŘ – čl. 20

Poznámka              :       trénink pro začínající judisty

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu.

Za oddíl JUDO Závišice                 Libor Kahánek